پیاده سازی توسط حمید تدینی

پیاده سازی انواع قالب ها

لیست برخی از قالب های کار شده من را در اینجا مشاهده می کنید . نکته قابل توجه در این نمونه ها ، هاشورهای روی طرح ها می باشد که به دلیل حفظ کپی رایت و حقوق مشتریان ما و سعی در عدم کپی شدن قالب ها قرار گرفته است . اندازه تصاویر هم تا حد امکان کوچک در نظر گرفته شده است تا از کپی برداری جلوگیری شود .

نقش من در پروژه :
پیاده سازی قالب و رابط کاربری