پیاده سازی توسط حمید تدینی

آموزشگاه گل سرخ

سایت آموزشگاه گل سرخ یک سایت اطلاع رسانی آموزشگاهی می باشد که بر روی سیستم مدیریت محتوای وردپرس پیاده سازی شده است. ظاهر وب سایت با توجه به رنگ های سازمانی و سربرگ های آموزشگاه طراحی و پیاده سازی شده است تا تطابق کاملی را با هویت سازمانی آموزشگاه داشته باشد.

صفحه داخلی

صفحه ارتباط با ما